Copy Goeroe

IJgenweis ontwikkelde een logo en heldere website die aansluit bij de Activiteiten van de Copygoeroe.

De Copygoeroe schrijft o.a. reclameteksten die je doelgroep inspireren. Bedenk ook creatieve concepten en als je wilt de strategie, “you name it” is het motto.

OpdrachtgeverCopy Goeroe
LabelsWebsite, Logo
Website