Bende van Zang & Ziel

Wervingposter met aanvullend flyer ontworpen voor “De Bende van Zang en Ziel” 

OpdrachtgeverDaniël Vecht
LabelsPoster, Flyer