PRIVACY REGLEMENT

Onze gegevens.

IJgenweis Visuele Vormgeving is een initiatief van Richard Vermijs. Administratie zoals offertes en facturen zal via IJgenweis Visuele Vormgeving. IJGENWEIS VISUELE VORMGEVING is het ontwerpburo van Richard Vermijs voor visuele communicatie, ontwerp en realisatie van websites, graffiti workshops en muurschilderingen met een eigen(wijs) karakter. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: 0638601001
E-mail: info@ijgenweis.nu
Website: www.ijgenweis.nu
Adres: Pelmolenstraat 61 8022GB Zwolle

Waarom dit regelement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de Europese privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw eigen gegevens. In dit privacy reglement informeren we jou hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@ijgenweis.nu

1. Soorten gegevens.

1.1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Contactgegevens zoals; naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  Bedrijfsgegevens zoals; bedrijfsnaam, naam, website, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-nummer, KvK-nummer en bankgegevens.
 • Inlognaam en wachtwoord voor: Wordpress website & support template makers, hosting (incl. eventuele verhuistoken), e-mailadres, e-mailmarketing, Google Analytics en Google Mijn Bedrijf
 • Oude URL pagina’s en nieuwe URL pagina’s.
 • Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. Klik hier voor de Add-on.
2. Doelen van de verwerking van gegevens.

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Onze boekhouding.
 • Het maken van een nieuwe website.
 • Het hosten van een website. Jouw gegevens worden daarnaast ook gebruikt voor belangrijke meldingen omtrent hosting producten, waaronder de verlenging en afsluiting daarvan. In het kader van het afhandelen van de betaling en bestelling, bewaren wij tevens jouw betaalgegevens.
 • Het oplossen van problemen in Wordpress door templatemakers.
 • Het aanmaken van e-mailaccounts en e-mail marketing.
 • Het aanmaken van een Google account, Google Analytics en Google mijn bedrijf.
 • Het beheren van onze relatie met (potentiele) klanten.
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens.

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.
 • De uitdrukkelijke toestemming die u bij onze opdrachtbevestiging heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou.
4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens.

4.1 Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.
4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar.

5.1 Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.
5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • Of wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • De manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.
 • Bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.
 • Aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt.
 • Beperking van jouw persoonsgegevens.
 • Verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens.
 • Overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek.
 • Overleg met ons over gegevensbescherming en stel je vragen over de inhoud van dit privacy regelement via tel. 0638601001.

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we jou dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van jouw gegevens.

6.1 We doen er alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Offline gegevens proberen we zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat we persoonsgegevens zo min mogelijk afdrukken. Als er toch papieren zijn met persoonsgegevens erop, dan verbergen we die achter slot en grendel. Er worden zo min mogelijk persoonsgegevens opgeslagen op draagbare media zoals USB-sticks.
6.2 Na oplevering van een website ben je zelf verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je website. Denk hierbij aan het beveiligen van je website, het updaten van het thema’s en de plugins en het maken van dagelijkse back-ups. Wij kunnen deze taken van je overnemen met ons onderhoud- en support abonnement. Neem hiervoor contact met ons op.

7. Verstrekken van gegevens aan derden.

7.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als jij ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.
 • Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze samenwerkingspartners.
 • Advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van het privacy reglement.

8.1 Het kan voorkomen dat dit privacy reglement wijzigt door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, aangepaste bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen. Wij behouden ons dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Op deze pagina vind je altijd het meest actuele reglement.

9. Klachtrecht

9.1 Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via tel. 06-38601001
9.2 Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.